• uk.gif
  • usa.gif
  • dk.gif
  • it.gif

Vælg sprog

Mere end 20 års design og innovation af husstandsmøller.

Produktivitet. Stabilitet. Sikkerhed. Kontrol.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vinden sikrer dig et overskud af energi, som du kan sælge.

Den el du ikke kan bruge selv, skal du sælge videre til Energinet.dk efter fastsatte tariffer. På samme måde køber du el fra din energiudbyder, i de perioder hvor der er vindstille, eller hvor du anvender mere el, end møllen producerer.
 
Der findes to afregningsformer for el produceret på vedvarende energianlæg som f.eks. husstandsmøller.
Dem gennemgår vi herunder.

header-images_0007_Layer-21.jpg

Det er ikke billigt at investere i en husstandsmølle, men det kan være god økonomi og sund fornuft.

Der findes to regler for afregning af overskydende el: Årsbaseret nettoafregning og timebaseret nettoafregning.
 
Årsbaseret nettoafregning også kaldet tilbageløbsordningen (Gruppe 6)
Det er forenklede regler, hvor vindmølle-ejeren leverer overskydende el til el-nettet når der produceres mere end der forbruges og henter el, når der forbruges mere end der produceres. Det foregår løbende og en gang om året gøres regnskabet op. Her trækkes antal solgte kWh fra antallet af købte kWh. Der betales så for det antal kWh, der er købt mere end der er produceret. Et overskud af solgt el, er svært at forestille sig, da denne ordning kun gælder for anlæg på 6 kW eller mindre. Altså for anlæg, der ikke kan dække en husstands behov.
 
Der findes dog 2 undtagelser, der kan anvendes ved større møller:

  • Private boligejendomme med to eller flere separate husstande. Hvis anlæggets samlede effekt er større end 6kW, må effekten pr. bolig ikke overstige 6 kW. Med andre ord kan ordningen anvendes for Gaia-Wind, hvor det af BBR-meddelelsen fremgår, at der er tale om 2 adskilte husstande på samme matrikel, da hver husstand vil have tildelt 5,5 kW.
  • For ikke-erhvervsmæssig benyttet bebyggelse, som f.eks. børneinstitutioner, skoler og lignende bliver 100 m2 bebygget institutionsareal sidestillet med 1 husstand. Det betyder altså at en institution, f.eks. en efterskole, kun behøver 200 m2 bygning for at få tilladelse til at benytte tilbageløbsordningen for en Gaia-Wind husstandsmølle på 10 kW.

 
Timebaseret nettoafregning (Gruppe 2)
For private enkelt-husstands ejere af alle husstandsmøller over 6kW gælder følgende regler:
Overskydende produktion af el skal sælges til Energinet.dk til en takst fastslået til 0,60 kr. pr. kWh. Køb af el sker til den pris din energiudbyder tager. I øjeblikket omkring 1,80 kr. pr. kWh.
 
Lad os tage et regneeksempel:
En familie har købet en Gaia-Wind 133, så der har investeret i installation, der producerer strøm uden at belaste miljøet med CO2.

Møllen leverer en produktion på 30.000 kWh, som vinden leverer gratis.

Familien samlede forbrug af el er 24.000 kWh. Det giver et teoretisk salg af den overskydende elproduktion på 6.000 kWh, hvilket ville indbringe kr. 3.600,-. Men produktion og forbrug følges ikke altid ad. Derfor har familien et salg af overskydende el på 14.000 kWh, så de reelt forbruger de kun 16.000 kWh af deres egenproducerede grønne el. De bliver altså nødt til at købe 8.000 kWh af el-selskabet.

Deres overskydende el-produktion på de 14.000 kWh skal de sælge til kr. 0,60 pr. kWh = kr.  8.400 ,-

Den el familien må købe for at dække forbruget på de 8.000 kWh koster kr. 1,80 pr kWh = kr. 14.400,-

Familien skal altså netto betale urimelige kr. 6.000,- selvom de leverer 6.000 kWh vedvarende og miljørigtig el til det fælles el-net.

Denne urimelige forskel i prisen betyder, at jo mere el du selv forbruger, jo bedre en forretning er det at have en husstandsmølle.

Gaia-Wind arbejder på at få disse urimelige vilkår for ejere af husstandsmøller ændret. I resten af Europa støttes udbygningen af en intelligent og decentral el-forsyning gennem rimelige vilkår for ejere af husstandsmøller. Denne udvikling ser vi også gerne sker i Danmark.

Follow us on the following networks:

Back to top of page

cta-image001.jpg

Gaia-Wind er økonomisk rentabel vedvarende energi.

Gaia-Wind 133 er den husstandsmølle, der leverer den markant højeste ydelse under de danske vindforhold og er den ideelle mølle til den selvforsynende familie, der selv tager ansvar

Læs her hvorfor

cta-image002.jpg

Vær opmærksom når møller sammenlignes.

En sammenligning af husstandsmøller kan være svær at finde hoved og hale i, hvis du ikke er helt klar over, hvad der påvirker produktiviteten. Her er en kort gennemgang af et par vigtige forskelle.

Find ud af hvorfor Gaia-Wind vinder

cta-image003.jpg

Egen mølle er god økonomi, men pas på reglerne.

Vi gennemgår de to afregningsformer, der er gældende for husstandsmøller i Danmark, og vi ser på hvordan de må bruges og på de økonomiske konsekvenser af dem.

Læs om det økonomiske grundlag