• uk.gif
  • usa.gif
  • dk.gif
  • it.gif

Vælg sprog

Mere end 20 års design og innovation af husstandsmøller.

Produktivitet. Stabilitet. Sikkerhed. Kontrol.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Du har mange muligheder med en Gaia-Wind 133 husstandsmølle

Møllen leverer strøm direkte til din husstand. Den er koblet på det fælles el-net, så den overskydende produktion automatisk videresendes. Der er mulighed for tilkobling af systemer til opvarmning af brugsvand og ved store behov også for jordvarme.

Kontakt Gaia-Wind for at høre om dine muligheder. 

header-images_0000_Layer-12.jpg

Selvforsyning

Ønsket om selvforsyning er en sund og naturlig idé. Forsyningen af kul, olie og gas fra verdensmarkedet kan knapt kaldes sikker. Det eneste, der er sikkert, er prisernes himmelflugt og det faktum, at der bliver mindre og mindre af det. Med en Gaia-Wind husstandsmølle frigør du familien fra de stigende elprisers indflydelse.
Det giver tryghed og frihed, at kunne producere sin egen bæredygtige el til økonomisk attraktiv pris.

Nettilslutning

Rent teknisk tilsluttes Gaia-Wind husstandsmøllen direkte på el-nettet, men på jeres side af hovedelmåleren. Når det blæser producerer møllen strøm. Anvender I denne strøm, registreres det ikke nogen steder. Anvender I mindre el end møllen producerer, så sendes den overskydende strøm ud på elnettet, og elselskabet afregner for denne strøm.

Når I til gengæld anvender strøm, når møllen ikke producerer, eller hvis I anvender mere end den producerer, så får I blot dækket det forbrug fra den centrale elforsyning, og afregner pr. forbrugt kWh.

Målingerne af købt og solgt el, går automatisk via det lokale elselskab videre til Energinet.dk. Det er Energinet.dk, der udbetaler den overskydende produktion (=salg) fra husstandsvindmøllen månedligt efter gældende takster.

Der er dog en markant forskel i prisen for den strøm I leverer til el-nettet og for den I forbruger fra el-nettet. Derfor vil den økonomisk mest rentable løsning være at I selv anvender det meste af den strøm møllen producerer.

Direkte opvarmning

Produktion af elektricitet fra Gaia-Wind husstandsmøllen kan benyttes direkte til opvarmningsformål. I stedet for at sælge overskudsproduktionen til det offentlige net, kan energi produceret af Gaia-Wind husstandsmøllen, anvendes til husets varmeanlæg eller varmvandstanke.

Du kan tilslutte Gaia-Wind husstandsmøllen til jeres bestående system til varme og varmt brugsvand uden store ombygninger. Ved at udskifte varmtvandstanken eller supplere den bestående med elstave, kan vandet opvarmes med jeres egen grønne el og oliefyret kun anvendes i perioder med vindstille.

En anden løsning er at installere højisolerede lagertanke, der kan rumme varmt vand nok til de 3-4 dage, der er en typisk periode med vindstille i Danmark. Gaia-Wind husstandsmøllen kan anvende den overskydende el-produktion til at opvarme vandet i disse tanke, i stedet for at sende strømmen ud på den lokale el-net.

Mulighed for jordvarme

Ved jordvarme sørger en varmeveksler for at energien udnyttes endnu bedre. I dag kan jordvarmeanlæg få op mod 3 kW effekt i varme ud af hver kW effekt tilført som el. Er behovet stort nok, som fx ved efterskoler, så kan en kombination af en Gaia-Wind husstandsmølle og et jordvarmeanlæg byde på en unik mulighed for selvforsyning samtidig med en markant nedsættelse af energiforbruget. 

Follow us on the following networks:

Back to top of page

cta-image001.jpg

Gaia-Wind er økonomisk rentabel vedvarende energi.

Gaia-Wind 133 er den husstandsmølle, der leverer den markant højeste ydelse under de danske vindforhold og er den ideelle mølle til den selvforsynende familie, der selv tager ansvar

Læs her hvorfor

cta-image002.jpg

Vær opmærksom når møller sammenlignes.

En sammenligning af husstandsmøller kan være svær at finde hoved og hale i, hvis du ikke er helt klar over, hvad der påvirker produktiviteten. Her er en kort gennemgang af et par vigtige forskelle.

Find ud af hvorfor Gaia-Wind vinder

cta-image003.jpg

Egen mølle er god økonomi, men pas på reglerne.

Vi gennemgår de to afregningsformer, der er gældende for husstandsmøller i Danmark, og vi ser på hvordan de må bruges og på de økonomiske konsekvenser af dem.

Læs om det økonomiske grundlag