• uk.gif
  • usa.gif
  • dk.gif
  • it.gif

Vælg sprog

Mere end 20 års design og innovation af husstandsmøller.

Produktivitet. Stabilitet. Sikkerhed. Kontrol.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi hjælper dig helskindet gennem regel-junglen.

Reglerne for husstandsmøller er spegede! Det skal vi være de første til at indrømme, men de er der, og vi hjælper dig gennem, så du kan få din drøm om bæredygtig selvforsyning opfyldt. Fra den første kontakt og frem til det årlige service eftersyn får du seriøs behandling og rådgivning af Gaia-Wind

header-images_0000_Layer-13.jpg

Processen skridt for skridt

Det første du bør gøre, er at tage vores lille test, som finder her, og på forsiden. Her kan du afklare dine umiddelbare behov og muligheder for opstilling af en Gaia-Wind 133 husstandsmølle. Når det er udfyldt, kan du indsende skemaet med dine kontaktoplysninger til os. Det gør du helt enkelt ved at svare ja tak på selve skemaet. Så tager vi kontakt til dig og aftaler et møde. Mødet skal helst foregå hjemme hos dig, så vi kan se, hvor møllen skal opstilles. Inden vi kommer, har vi undersøgt vindforhold, afstande til læbælter, naboer osv. ud fra satellitfotos.

Gaia-Wind går i tæt dialog med dig om dine ønsker og behov for en Gaia-Wind husstandsmølle. Vi hjælper dig med konkret information og referencer, og vi opstiller mulige scenarier i forhold til dine personlige behov. Typiske spørgsmål, som helt sikkert vil blive vendt med dig er:

  • Hvordan er de lokale vindforhold og hvor mange kWh vil en Gaia-Wind husstandsmølle kunne producere?
  • Er der tilskud eller andre finansielle ordninger tilgængelige ved anskaffelsen af en vindmølle?
  • Er en Gaia-Wind husstandsmølle opstillet på din grund en økonomisk attraktiv løsning?
    Vil en sådan investering give mening?
  • Hvilken placering er den mest fordelagtige?

Efterfølgende udarbejder vi et konkret projektforslag med placeringsanvisning, produktionsberegninger og finansieringsmodel.

Det er så din opgave at søge om landzonetilladelse, hvis du ikke allerede har gjort det. Landzonetilladelsen gives ud fra en konkret vurdering efter planloves krav om afstande etc. Vi hjælper dig med dokumentation og projektbeskrivelse mv. Det tager noget tid at få tilladelsen, bl.a. fordi der er visse høringsfrister, der skal overholdes.

Når du først har landzonetilladelsen, så medfølger der en tilladelse til rejse møllen. Den gives på basis af møllens tekniske godkendelse og en konkret vurdering af støjforhold. Nu kan vi planlægge projektet i detaljer og få finansieringen på plads.
Vi udformer en tidsplan med klare opdelinger af de forskellige ansvarsområder og opgaver.

Det første der sker, er støbning af fundamentet og forberedelsen af tilslutningen til ejendommens hovedmåler. Når det er på plads rejses selve møllen, hvilket sker i løbet af en dag. Den indreguleres af vores egne teknikere og så er du klar til at trykke på knappen og starte din nye tilværelse med selvforsyning.

?

Follow us on the following networks:

Back to top of page

cta-image001.jpg

Gaia-Wind er økonomisk rentabel vedvarende energi.

Gaia-Wind 133 er den husstandsmølle, der leverer den markant højeste ydelse under de danske vindforhold og er den ideelle mølle til den selvforsynende familie, der selv tager ansvar

Læs her hvorfor

cta-image002.jpg

Vær opmærksom når møller sammenlignes.

En sammenligning af husstandsmøller kan være svær at finde hoved og hale i, hvis du ikke er helt klar over, hvad der påvirker produktiviteten. Her er en kort gennemgang af et par vigtige forskelle.

Find ud af hvorfor Gaia-Wind vinder

cta-image003.jpg

Egen mølle er god økonomi, men pas på reglerne.

Vi gennemgår de to afregningsformer, der er gældende for husstandsmøller i Danmark, og vi ser på hvordan de må bruges og på de økonomiske konsekvenser af dem.

Læs om det økonomiske grundlag