• uk.gif
  • usa.gif
  • dk.gif
  • it.gif

Vælg sprog

Mere end 20 års design og innovation af husstandsmøller.

Produktivitet. Stabilitet. Sikkerhed. Kontrol.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Investering i vedvarende energi er godt for miljøet og godt for din økonomi

Men det kræver, at du har en revisor med på råd. Reglerne er indviklede, og de er mange. Vi vil prøve at skabe et overblik over dem her på siden, men det kan ikke blive fyldestgørende. Det er nødvendigt at lave individuelle beregninger for hver enkelt, for at kunne afgøre hvilke regler, der er de bedst egnede.

Vindmøllerne og skattevæsenet

Der findes to beskatningsformer for ejere af  husstandsmøller, og som ejer skal du én af dem - en gang for alle: Den skematiske regel eller virksomhedsordningen
 
Den skematiske regel
Vindmølle ejere kan én gang for alle vælge den skematiske regel:
60% af den samlede indkomst fra salg af el minus et fradrag på 3.000 medregnes til den personlige skattepligtige indkomst. Der kan ikke foretages fradrag for løbende udgifter på møllen eller afskrivninger. Der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af indtægten.
 
Virksomhedsordningen
Omsætningen fra en husstandsmølle er ikke stor nok, til at man kan blive omfattet af momsreglerne, men også ikke-momspligtige privatpersoner kan omfattes af virksomhedsordningen. Det betyder i praksis en årlig opgørelse over skattepligtigt overskud/underskud.

Indkomsten opgøres og omfatter:

  • Afregning fra Energinet.dk for salg af overskydende el-produktion.
  • Værdien af produceret el til eget forbrug. Antal kWh produceret til eget forbrug skal beskattes! Altså den el du selv har produceret og forbrugt, skal beskattes af den værdi, du kunne have solgt den til! Nemlig kr. 0,60 pr. kWh.

Fradrag omfatter:

  • Driftsudgifter som årlig service og evt. reparationer, forsikringer, målerleje, nettilslutnings-gebyr og andre relevante driftsudgifter.
  • Afskrivninger. Vindmøller kan afskrives med 25% saldoafskrivning om året. Er du ikke momsregistreret, indgår momsen i afskrivningsgrundlaget.

Med virksomhedsordningen vil der de første mange år være et skattemæssigt underskud fra driften af møllen på grund af afskrivningerne. Dette underskud kan modregnes i anden lønindkomst, overføres til modregning i ægtefælles indkomst eller fremføres til modregning i kommende års indtægt.
 
Vi har alle vidt forskellige økonomiske forhold, så Gaia-Wind anbefaler, at den enkelte vindmøllekøber selv afklarer de skattemæssige forhold sammen med en revisor og at de rådfører sig med Danmarks Vindmølleforenings økonomiske rådgivere.

Follow us on the following networks:

Back to top of page

cta-image001.jpg

Gaia-Wind er økonomisk rentabel vedvarende energi.

Gaia-Wind 133 er den husstandsmølle, der leverer den markant højeste ydelse under de danske vindforhold og er den ideelle mølle til den selvforsynende familie, der selv tager ansvar

Læs her hvorfor

cta-image002.jpg

Vær opmærksom når møller sammenlignes.

En sammenligning af husstandsmøller kan være svær at finde hoved og hale i, hvis du ikke er helt klar over, hvad der påvirker produktiviteten. Her er en kort gennemgang af et par vigtige forskelle.

Find ud af hvorfor Gaia-Wind vinder

cta-image003.jpg

Egen mølle er god økonomi, men pas på reglerne.

Vi gennemgår de to afregningsformer, der er gældende for husstandsmøller i Danmark, og vi ser på hvordan de må bruges og på de økonomiske konsekvenser af dem.

Læs om det økonomiske grundlag