• uk.gif
  • usa.gif
  • dk.gif
  • it.gif

Vælg sprog

More than 20 years of small wind turbine design and innovation.

Performance. Reliability. Safety. Control.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Enighed om forhøjet støtte til husstandsvindmøller

January 28, 2013

Partierne bag energiforliget er enige om at fastholde en høj støtte til husstandsvindmøller. Det betyder, at udbygningen med de små vindmøller kan fortsætte.

Kort før jul vedtog et flertal i Folketinget at ændre støtten til solceller. Loven berører alle små vedvarende energianlæg - herunder husstandsvindmøller.  De kom altså i klemme, da de i modsætning til solcellerne ikke er faldet i pris.

Nu er vilkårene for de små husstandsvindmøller analyseret nærmere, og partierne bag energiforliget er enige om, at husstandsvindmøller skal forsætte med af få samme støtteniveau, som de fik inden solcelleloven blev vedtaget. Dog uden muligheden for at private VE-anlæg skattemæssigt kan blive betragtet som selvstændig erhvervsvirksomhed.

Det betyder i praksis, at mølleejeren vil få en afregningspris på 250 øre/kWh for den strøm, han ikke selv bruger. Støtten vil gælde i 20 år for møller mellem 0 og 25 kW.

- En afregningspris på 250 øre/kWh er helt ekstraordinært høj. Men husstandsvindmøllerne er desværre ikke faldet lige så meget i pris som solcellerne, derfor har vi ønsket at give mølleejerne en forhøjet støtte i forhold til andre former for vedvarende energi, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

Støtten til husstandsvindmøller vil blive væsentligt højere end støtten til solceller og biogas, der har henholdsvis næsthøjeste og tredjehøjeste støtteniveau, når man lægger pristillæg og afgiftsbesparelser sammen.

Frem til 2012 er der etableret husstandsvindmøller med en samlet effekt på ca. 5 MW, og forligskredsen er enige om at evaluere støtteniveauet, når der er udbygget med yderligere 2,5 MW eller senest i 2015. Forligspartierne forventer, at udbygningstasten de kommende år vil svare til den udbygningstakst, der har været i de seneste år.

- Det støtteniveau, som vi har vedtaget, svarer til ca. 160 øre/kWh for den samlede strømproduktion fra husstandsmøller. Til sammenligning giver vi 12 øre/kWh til en stor landvindmølle. Derfor synes jeg, det er fornuftigt, at vi har aftalt at holde øje med, hvordan tingene udvikler sig, siger Martin Lidegaard.

De nye regler ventes fremsat i Folketinget i begyndelsen af februar.

Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard kan kontaktes via pressechef Claus Kaae Nielsen på 41 72 90 11 eller clkaa@kebmin.dk

 

Tags :

Please add a comment

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)

Please type the letters and numbers shown in the image.
Captcha Code

Click the image to see another captcha.
Got an enquiry about a news article, press release, or event?

Contact Gaia-Wind today by calling +44 (0) 845 871 4242, or email us for more information.

Gaia-Wind 133-11kw turbine

  • High energy yield
  • Feed in tariff eligible
  • Reliable
  • Safe
  • Quiet
  • Clean energy

Contact us today

Follow us on the following networks:

Back to top of page

cta-image001.jpg

Better value small wind turbines

Gaia-Wind small wind turbines really do generate better value for you. The Gaia-Wind 133 turbine is the best performing small wind turbine in its class by a significant margin.

Take a look for yourself

cta-image002.jpg

Make sense of turbine comparisons

Comparing small wind turbines can be tricky without an understanding of exactly what affects the amount of energy they produce. This short guide explains a few important differences.

Read why Gaia-Wind comes out on top

cta-image003.jpg

Generate additional income from tariffs and incentives

Tariffs and incentives vary the world over. The UK Government operate a Feed in Tariff of 26.7p per kWhr while in the USA rebates and incentives are developed locally and vary in nature.

Generate more income with Gaia-Wind