• uk.gif
  • usa.gif
  • dk.gif
  • it.gif

Vælg sprog

Mere end 20 års design og innovation af husstandsmøller.

Produktivitet. Stabilitet. Sikkerhed. Kontrol.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Landzone

Gaia-Wind A/S husstandsmøllen har teknisk godkendelse og kræver normalt ikke byggetilladelse. Du SKAL derimod have en gyldig landzonetilladelse fra kommunen. Betingelserne for en landzonetilladelse kan variere, afhængigt af de enkelte kommuners lokalplaner. Vi hjælper dig gerne med din ansøgning om landzonetilladelse. Det er gratis at ansøge og få bevilliget en landzonetilladelse, og du er ikke forpligtet til at udnytte tilladelsen.

En typiske proces i ansøgning om landzonetilladelse

Ansøgning om landzonetilladelse afleveres til kommunen sammen med tegninger, billeder, teknisk godkendelse m.v. Kommunen har herefter en frist til at behandle sagen og skal komme med indsigelser, hvis de har noget at indvende. Kommunen skal tilse at opførelsen af mølle overholder lokalplanerne for området.

Kommunen skal også foretage en VVM screening. Her skal de afgøre om det er nødvendigt at lave en VVM undersøgelse. Endelig skal kommunen sende beslutningen i høring og her er hhv 2 og 4 ugers frist for indsigelser.

Gaia-Wind 133 er teknisk godkendt og overholder alle lovgivningens krav, så i langt de fleste tilfælde vil ansøgninger pasere glat igennem godkendelsesproceduren. Ansøgningen om landzonetilladelse er så konkret, at den samtidig vil danne basis for en godkendelse til at opstille selve møllen. Der skal derfor ikke søges om en særskilt byggetilladelse, men opstilling af møllen skal anmeldes til kommunen

  • Opstilling af en husstandsmølle skal anmeldes til kommunen efter bygningsreglementet.
  • Opstilling af  en husstandsmølle skal anmeldes til kommunen efter vindmøllebekendtgørelsen (støj).
  • En husstandsmølle med et bestrøget areal på 5 m2 eller mere skal anmeldes til kommunen efter VVM-bekendtgørelsen.
  • Opstilling af en husstandsmølle i landzone kræver landzonetilladelse fra kommunen jf. planlovens og vindmøllecirkulæret
  • Husstandsmøller skal overholde vindmøllebekendtgørelsens støjkrav.
  • Husstandsmøller skal være typegodkendte.

Opførelsen af en husstandsmølle skal overholde Loven om planlægning, Loven om Naturbeskyttelse, Loven om Bygningsfredning og Loven om Miljøbeskyttelse.

Follow us on the following networks:

Back to top of page

cta-image001.jpg

Gaia-Wind er økonomisk rentabel vedvarende energi.

Gaia-Wind 133 er den husstandsmølle, der leverer den markant højeste ydelse under de danske vindforhold og er den ideelle mølle til den selvforsynende familie, der selv tager ansvar

Læs her hvorfor

cta-image002.jpg

Vær opmærksom når møller sammenlignes.

En sammenligning af husstandsmøller kan være svær at finde hoved og hale i, hvis du ikke er helt klar over, hvad der påvirker produktiviteten. Her er en kort gennemgang af et par vigtige forskelle.

Find ud af hvorfor Gaia-Wind vinder

cta-image003.jpg

Egen mølle er god økonomi, men pas på reglerne.

Vi gennemgår de to afregningsformer, der er gældende for husstandsmøller i Danmark, og vi ser på hvordan de må bruges og på de økonomiske konsekvenser af dem.

Læs om det økonomiske grundlag